WARMTEPOMPEN

Een moderne techniek voor de verwarming van huizen en de productie van warm water is de warmtepomp. Deze techniek wordt in de omringende landen al veel langer toegepast.

In Nederland is de warmtepomp ook in opkomst en wordt steeds vaker toegepast als alternatieve verwarmingsbron van de woning. De werking van een warmtepomp is te vergelijken met een koelkast, alleen dan omgekeerd. De warmtepomp haalt de natuurlijke warmte uit de omgeving naar binnen in de woning om deze te gebruiken om de woning te verwarmen. Bereken eenvoudig uw potentiële besparing door even contact met ons op te nemen.

Hoe werkt een warmtepomp?

 

1. Een koelvloeistof onttrekt de warmte uit de warmtebron (omgeving of lucht) en verdampt in de verdamper (warmtewisselaar).

2. De compressor perst de verdampte koelvloeistof weer samen, waardoor de druk en temperatuur stijgen.

3. De condensor (2de warmtewisselaar) zorgt voor het transport van de warmte naar het verwarmingssysteem zodat de koelvloeistof weer afkoelt.

4. Het expansievat zorgt dat de druk weer vermindert en het proces weer opnieuw kan beginnen (gesloten systeem).

 

Rendement warmtepomp

Het rendement van een warmtepomp wordt gemeten in COP (prestatiecoëfficiënt), dit is de verhouding tussen de afgegeven energie en de opgenomen energie. De COP is altijd hoger dan 1 waardoor er rendementen hoger dan 100% worden weergegeven. Het rendement wordt bepaald door een verschil in temperatuur stabiliteit tussen de koude en warmtebron. Ook de elektraverbruik en de efficiëntie van de warmtewisselaars hebben invloed op het rendement. Hoe hoger de COP, hoe beter het rendement.

Soorten warmtepompen

Lucht water warmtepomp

  De buitenlucht wordt door de ventilator aangezogen en de warmtewisselaar ontrekt de warmte uit de lucht. Deze installatie heeft lage installatiekosten en is geschikt voor ombouw van een bestaand verwarmingssysteem. Deze warmtepompen hebben een goed rendement wat wel afhankelijk is aan de schommelingen in de termeratuur.

 

Grond warmtepomp

 

Ook wel geothermische methode genoemd, deze methode maakt gebruik van een of twee sondes die ca 50-100 meter diep in bodem worden ingebracht. 
De warmtedrager wordt gecirculeerd waardoor er een zeer constante temperatuur naar de warmtepomp wordt gebracht. Deze pompen hebben een zeer hoog rendement op een relatief klein oppervlak.  

 

Grondwater warmtepomp 

  Hierbij maakt de warmtepomp gebruik van het aanwezige grondwater, een zuigput zorgt voor de aanvoer naar de warmtepomp waar de energie wordt omgezet. Via een tweede put vloeit het grondwater weer retour. Dit systeem levert het gehele jaar door een maximaal rendement.