Product- en handelsgegevens STIEBEL ELTRON op 2BA!

20-12-2018

Dit betekent dat op uniforme wijze, actuele product- en handelsgegevens van STIEBEL ELTRON beschikbaar zijn via de 2BA datapool. STIEBEL ELTRON zet hiermee een belangrijke stap richting uniforme data-uitwisseling met haar partners, afnemers en potentieel nieuwe klanten.

Lees meer