Nederlanders niet op de hoogte van uitfasering aardgas

28-06-2016

86% van de Nederlanders blijkt niet op de hoogte te zijn van de plannen van de Nederlandse overheid om aardgas uit te faseren. Oftewel: om te zorgen dat er geen beroep meer wordt gedaan op deze fossiele brandstof. Stichting HIER klimaatbureau deed hier onderzoek naar onder maar liefst 3177 respondenten.

Als je er naar vraagt, vindt bijna de helft van de Nederlanders dat huishoudens moeten stoppen met het gebruik van de fossiele brandstof aardgas. 36% is tegen het stoppen van het gebruik van aardgas. Ruim een derde ziet er het meeste tegenop vanwege de kosten.

Het Energierapport
Het Ministerie van Economische zaken heeft een Energierapport opgesteld. Het streven is dat de verwarming van woningen en andere gebouwen in Nederland in 2015 geen CO2-uitstoot meer veroorzaakt. Wat dat concreet betekent? Dat huishoudens en kantoren moeten stoppen met het verbruiken van aardgas. Dit blijkt een flinke opgave want momenteel beschikt 95% van de Nederlandse woningen over verwarming en warm water door middel van aardgas. uit het onderzoek blijkt ook dat slechts 14% van de Nederlanders op de hoogte is van dit voornemen. Het leeft gewoon niet bij de Nederlandse bevolking. Het creëren van draagvlak is nu dus een eerste vereiste, om mensen mee te krijgen. Goede communicatie over de gevolgen voor individuele huishoudens is daar belangrijk bij. Lokale energie-initiatieven en wijkgevonden bewonersorganisaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Alternatieven voor verwarmen met een CV-ketel op gas
Enkele alternatieven zijn:
- Warmtenetten
- Warmtepompen
- Warmte-koude-opslag
Een woning moet hier dan vaak eerst nog wel geschikt voor gemaakt worden, bijvoorbeeld door goed te isoleren. 

De redenen die men geeft waarom men er tegenop ziet:


Bronnen: HIER Klimaatbureau en energieoverheid.nl